Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Máy móc DAYE Ningbo, chứng nhận  ISO 9001:2008 đăng ký sản xuất chuyên nghiệp của máy cắt điện và xăng cỏ, egine xăng, cày, tay đẩy tất cả các chân địa hình và quạt gió.
 

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật